S to spletno trgovino upravlja podjetje Remigo, d.o.o. Ti pogoji uporabe (»Pogoji uporabe«) so
pravni dogovor med podjetjem Remigo, d.o.o. v svojem imenu oziroma imenu svojih podružnic in
povezanih družb (združeno »Podjetje«) ter obiskovalci spletne trgovine in opisuje pravila in
pogoje, po katerih se lahko uporablja katero koli spletno mesto, Facebook stran, mobilno
aplikacijo ali kateri koli drug kanal družbenih medijev, ki jih ima podjetje Remigo, d.o.o. v lasti
in/ali z njimi upravlja v sedanjosti oziroma v prihodnosti (združeno in posamično, »Spletna
trgovina«).
V okviru spletne trgovine se termini »mi«, »nam« in »naš« nanašajo na podjetje Remigo, d.o.o.
To spletno trgovino, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami na njej, ponuja podjetje
Remigo, d.o.o. svojim uporabnikom pod pogojem, da sprejmejo vsa pravila, pogoje, politike in
zaznambe, kot so določene tukaj. 
Z obiskom naše spletne trgovine in/ali nakupom izdelka od nas, se vključite v našo »Storitev« in
se zavežete k spoštovanju pravil in pogojev (»Pogoji uporabe«, »Pogoji«) kot sledijo, vključno z
dodatnimi pravili, pogoji in politikami, ki se nanašajo nanje in/ali so dostopne preko
hipertekstualnih povezav. Ti Pogoji uporabe se nanašajo na vse obiskovalce te spletne trgovine,
vključno in neomejeno z vsemi, ki brskajo po strani, prodajalci, kupci, trgovci in/ali soavtorji
vsebine.
Prosimo vas, da si Pogoje uporabe skrbno preberete preden začnete uporabljati našo spletno
trgovino. Z dostopanjem ali uporabo katerega koli dela te spletne trgovine se strinjate, da boste
spoštovali te Pogoje uporabe. V primeru, da se ne strinjate z vsemi Pogoji uporabe, ne smete
dostopati do spletne trgovine ali uporabljati katere koli njene storitve. V kolikor se ti Pogoji
uporabe razumejo kot ponudba, je njeno sprejetje omejeno na te Pogoje uporabe.
Katera koli nova funkcionalnost ali orodje, ki se bo dodala na obstočejo spletno trgovino v
prihodnosti, bo prav tako predmet teh Pogojev uporabe. Aktualno različico Pogojev uporabe si
lahko kadar koli ogledate v tej spletni trgovini. Pridržujemo si pravico do osvežitve ali sprememb
katerega koli dela teh Pogojev uporabe z objavo osvežitev in/ali sprememb v tej spletni trgovini.
Vsak obiskovalec je sam odgovoren, da z rednim obiskovanjem te strani sledi spremembam.
Vaša nadaljna uporaba oziroma dostop do spletne trgovine po spremembah predstavlja vaše
sprejetje teh sprememb.

1. POGOJI SPLETNE TRGOVINE

S strinjanjem teh Pogojev uporabe izjavljate, da ste v državi svojega stalnega prebivališča vsaj
polnoletni oziroma da ste v državi svojega stalnega prebivališča polnoletni in ste nam podali
soglasje, da lahko kateri koli od vaših vzdrževanih družinskih članov uporablja to spletno trgovino.
Naših izdelkov ne smete uporabljati za nobene ilegalne ali neavtorizirane namene, prav tako ob
uporabi naših storitev ne smete kršiti nobenih zakonov v vaši jurisdikciji (vključno, a ne omejeno,
zakonodajo s področja avtorskih pravic). Ne smete prenašati črvov ali virusov oziroma kakršne
koli škodljive kode. Kršitev katerih koli Pogojev uporabe bo imelo za posledico takojšnjo ukinitev
vaših storitev.

2. SPLOŠNI POGOJI

Pridržujemo si pravico, da komur koli kadar koli zavrnemo uporabo storitev iz katerega koli
razloga. Zavedati se morate, da se lahko vaša vsebina (razen podatkov o vaši kreditni kartici)
prenaša nešifrirano in vključuje (a) prenose preko različnih omrežij; in (b) spremembe za
uskladitev in prilagajanje tehničnim zahtevam povezabnih omrežij in naprav. Podatki o kreditnih
karticah so pri prenosih med omrežji zmeraj šifrirani. Strinjate se, da ne boste poustvarjali,
podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali razkrivali kateri koli del naše storitve, njegove uporabe
oziroma dostopa do naših storitev ali katerega koli kontaktnega podatka v naši spletni trgovini
brez našega pisnega privoljenja. Naslovi, uporabljeni v teh Pogojih uporabe, so vključeni za boljšo
preglednost in na noben način ne omejujejo ali vplivajo na te pogoje.

3. USTREZNOST, POPOLNOST IN AKTUALNOST INFORMACIJ

Za ustreznost, popolnost in aktualnost informacij, ki so dostopne v tej spletni trgovini, ne
odgovarjamo. Vsebina v tej spletni trgovini je namenjena zgolj splošnemu informiranju in se nanjo
ni mogoče sklicevati ali uporabljati kot edino podlago za sprejemanje odločitev, brez posvetovanja
s primarnimi, bolj natančnimi, bolj popolnimi in bolj aktualnimi viri informacij. Vsakršno zanašanje
na gradivo v tej spletni trgovini je na lastno odgovornost. Ta spletna stran lahko vsebuje določene
zgodovinske podatke. Zgodovinski podatki v svoji osnovi niso aktualne informacije in jih navajamo
samo za vašo referenco. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spreminjamo vsebino te spletne
trgovine, hkrati pa ni naša dolžnost, da osvežujemo katero koli vsebino v tej spletni trgovini.
Strinjate se, da je spremljanje morebitnih sprememb v tej spletni trgovini vaša odgovornost.

4. SPREMEMBE STORITVE IN CENE

Cene naših izdelkov so lahko predmet sprememb brez kakršnega koli obvestila. Pridržujemo si
pravico, da lahko spremenimo ali ukinemo našo storitev (ali kateri koli del vsebine) kadar koli in

brez obvestila. Za kakršno koli spremembo, razliko v ceni, razveljavitev ali ukinitev našega
servisa, nismo odgovorni ne vam ne tretjim osebam.

5. IZDELKI ALI STORITVE

Določeni izdelki ali storitve so lahko dostopne ekskluzivno samo preko spletne trgovine. Ti izdelki
ali storitve imajo lahko omejene količine in so lahko predmet vračil ali zamenjav samo v skladu z
našo Politiko vračil. Naredili smo vse, kar je v naši moči, da smo v spletni trgovini naše izdelke
prikazali v čim bolj realnih barvah in podobah. Ne moremo garantirati, da bo vaš računalniški
monitor prikazoval barve ustrezno. Pridržujemo si pravico, a se ne zavezujemo, da lahko omejimo
prodajo naših izdelkov ali storitev kateri koli osebi, geografskemu področju ali jurisdikciji. To
pravico lahko uveljavljamo za vsak primer posebej. Pridržujemo si pravico, da omejimo količine
vseh izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo. Vse opise izdelkov ali cene izdelkov lahko kadar koli
spremenimo brez predhodnega obvestila in po lastni presoji. Pridržujemo si pravico, da kadar koli
prekinemo z izdelavo katerega koli izdelka. Vsaka ponudba za kateri koli izdelek ali storitev, ki je
narejena na tej spletni trgovini, je nična, če je prepovedana. Ne jamčimo, da bo kakovost vseh
izdelkov, storitev, informacij ali drugega materiala, ki ste ga kupili ali pridobili, izpolnila vaša
pričakovanja ali da se bodo morebitne napake v storitvi popravile.

6. TOČNOST PLAČILNIH IN UPORABNIŠKIH PODATKOV

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo vsako naročilo, ki ga oddate pri nas. Po lastni presoji lahko
omejimo ali prekličemo kupljene količine na osebo, po gospodinjstvu ali po naročilu. Te omejitve
lahko vključujejo naročila, ki so bila oddana pod istim uporabniškim računom, isto kreditno kartico
in/ali za naročila, ki imajo isti naslov za dostavo in/ali izdajo računa. V primeru, da bomo naredili
spremembo ali preklic vašega naročila, vas bomo poskusili kontaktirati preko elektronske pošte
in/ali naslova za račun oziroma dostavo ali telefonske številke, ki ste nam jo posredovali ob
naročilu. Pridržujemo si pravico omejiti ali prepovedati naročila, za katera po lastni presoji
menimo, da jih izvajajo trgovci, preprodajalci ali distributerji. Strinjate se, da boste zagotovili
aktualne, popolne in točne podatke za vse nakupe, opravljene v naši spletni trgovini. Strinjate se,
da boste ažurno posodabljali svoj uporabniški račun in druge podatke, vključno z naslovom vaše
elektronske pošte, podatki o dostavi in številkami kreditnih kartic ter datumom izteka roka
uporabnosti, da bomo lahko zaključili vaše transakcije in po potrebi stopili v stik z vami. Če vaše
podatke o dostavi spreminjate po oddaji naročila, vam jih ne bomo mogli poslati na vaš nov
naslov brez dodatnega plačila za dostavo. Za več podrobnosti si oglejte našo Politiko vračil.

7. OPCIJSKA ORODJA

V okviru naše storitve vam lahko ponudimo dostop do orodij zunanjih partnerjev, ki jih sami ne
moremo ne nadzorovati, ne kontrolirati in ne vnašati podatkov v njih. Soglašate in se strinjate, da
zagotavljamo dostop do takšnih orodij »kot so« in »kot so na voljo«, brez kakršnih koli garancij,
zastopanj ali kakršnih koli pogojev ter brez kakršne koli potrditve. Ne prevzemamo nobene
odgovornosti, ki izhaja iz vaše uporabe opcijskih orodij drugih proizvajalcev ali v zvezi z njimi.
Vsaka uporaba opcijskih orodij zunanjih ponudnikov, ki jih ponujamo preko spletne trgovine, je
izključno na lastno odgovornost in z lastnim preudarkom, pri čemer morate zagotoviti, da ste
seznanjeni s pogoji uporabe in jih odobriti. V prihodnosti lahko preko naše spletne trgovine
ponudimo tudi nove storitve in/ali funkcije (vključno z objavo novih orodij in virov). Te nove
funkcije in/ali storitve so prav tako predmet teh Pogojev uporabe.

8. ZUNANJE POVEZAVE

Določene vsebine, izdelki ali storitve, ki so na voljo preko naše spletne trgovine, lahko vključujejo
materiale tretjih oseb. Za pregledovanje ali ocenjevanje njihove vsebine ali točnosti nismo
odgovorni, ne jamčimo ter ne prevzemamo nobene odgovornosti za nobeno gradivo ali spletna
mesta drugih proizvajalcev ali za kakršne koli druge materiale, izdelke ali storitve tretjih oseb. Ne
prevzemamo odgovornosti za nobeno škodo ali poškodbe, povezane z nakupom ali uporabo
blaga, storitev, virov, vsebine ali drugih transakcij, opravljenih v povezavi s katerim koli zunanjim
spletnim mestom. Pred začnetkom katere koli transakcije natančno preglejte pravilnike in prakse
tretjih oseb in se prepričajte, da jih razumete. Pritožbe, zahtevki, pomisleki ali vprašanja v zvezi z
izdelki ali storitvami drugih proizvajalcev, morajo biti naslovljeni na njih.

9. UPORABNIŠKI KOMENTARJI, ODZIVI IN DRUGE OBJAVE

Če na našo zahtevo pošljete določene prispevke (na primer natečajne prijave) ali brez naše
zahteve pošljete kreativne ideje, predloge, predloge, načrte ali drugo gradivo, bodisi prek spleta,
po e-pošti, po pošti ali kako drugače (skupaj "komentarji") se strinjate, da lahko kadar koli brez
omejitev urejamo, kopiramo, objavljamo, distribuiramo, prevajamo in kako drugače uporabljamo v
katerem koli mediju kakršne koli komentarje, ki nam jih posredujete. Nismo in nismo dolžni (1)
hraniti kakršnih koli pripomb v zaupnosti; (2) plačati odškodnino za morebitne pripombe; ali (3) za
odgovor na morebitne komentarje. Vsebino, za katero po lastni presoji ugotovimo, da je
nezakonita, žaljiva, ogrožajoča, obrekovalna, obrekovalna, pornografska, nespodobna ali kako
drugače sporna ali krši intelektualno lastnino katere koli stranke ali te pogoje storitve, ne smemo,
vendar nismo dolžni. . Strinjate se, da vaši komentarji ne bodo kršili nobene pravice katere koli
tretje osebe, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnostjo ali

drugimi osebnimi ali lastniškimi pravicami. Nadalje se strinjate, da vaši komentarji ne bodo
vsebovali obrekovalnega ali drugače nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ali
kakršnega koli računalniškega virusa ali druge zlonamerne programske opreme, ki bi lahko kakor
koli vplivala na delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani. Ne smete uporabljati
napačnega e-poštnega naslova, se pretvarjati, da ste nekdo drug kot vi, ali kako drugače zavajati
nas ali tretjih oseb glede izvora kakršnih koli komentarjev. Za vaše komentarje in njihovo točnost
ste odgovorni izključno sami. Ne prevzemamo odgovornosti in ne prevzemamo odgovornosti za
kakršne koli komentarje, ki ste jih objavili vi ali tretja oseba.

10. POSEBNI PODATKI

Posredovanje vaših osebnih podatkov preko spletne trgovine ureja naša Politika zasebnosti.

11. NAPAKE, NEPRAVILNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI

Občasno se v naši spletni trgovini ali storitvi lahko pojavijo informacije, ki vsebujejo tipografske
napake, netočnosti ali pomanjkljivosti, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije,
ponudbe, stroške pošiljanja izdelkov, čas tranzita in razpoložljivost. Pridržujemo si pravico, da
lahko morebitne napake, netočnosti ali pomanjkljivosti, kadar koli in brez predhodnega obvestila,
popravimo in posodobimo podatke ali prekličemo naročilo (tudi kadar ste že oddali naročilo). Ne
prevzemamo nikakršnih obvez, da bomo posodabljali, spreminjali ali pojasnjevali podatke v
storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, vključno z informacijami o cenah, brez
omejitev, razen kadar to zahteva zakonodaja. Za spremembe ali osvežitev podatkov v naši spletni
trgovini ali na povezanih spletnih mestih ni predvidenih nobenih specifičnih rokov.

12. PREPOVEDANA UPORABA

Poleg drugih prepovedi, določenih v Pogojih uporabe, je spletno trgovino ali njeno vsebino
prepovedano uporabljati: (a) za kakršne koli nezakonite namene; (b) za nagovarjanje drugih, da bi
sodelovali v kakršnih koli nezakonitih dejanjih; (c) za kršitev katerih koli mednarodnih, zveznih,
pokrajinskih ali državnih predpisov, pravil ali zakonov; (d) za kršitev naših intelektualnih pravic
oziroma intelektualnih pravic drugih; (e) za nadlegovanje, zlorabljanje, žaljenje, škodovanje,
obrekovanje, klevetanje, omalovaževanje, ustrahovanje ali diskriminiranje na podlagi spola,
spolne usmerjenosti, vere, narodnosti, rase, starosti, nacionalnega porekla ali invalidnosti; (f) za
posredovanje napačne ali zavajajoče informacije; (g) za nalaganje ali prenos virusov ali katere
koli druge zlonamerne kode, ki se lahko uporablja na kakršen koli način, ki bi vplival na delovanje
storitve ali na katera koli povezana spletna mesta ali storitve; (h) za zbiranje ali sledenje osebnih

podatkov drugih; (i) za pošiljanje neželene pošte in druge spletne prevare; (j) za kakršne koli
nespodobne ali nemoralne namene; ali (k) za poseganje ali izogibanje varnostnim mehanizmom
storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta oziroma spletnih mest na splošno.
Pridržujemo si pravico, da v primeru kršitve katere koli prepovedane uporabe naše storitve ali
povezanih spletnih mest nemudoma prekinemo vašo uporabo naše storitve.

13. GARANCIJSKA IZJAVA; OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne jamčimo, trdimo ali zagotavljamo, da bo vaša uporaba naše storitve neprekinjena,
pravočasna, varna ali brez napak. Prav tako ne jamčimo, da bodo rezultati, ki so lahko posledica
uporabe našega izdelka ali storitve, za vse enaki ali zanesljivi. Strinjate se, da lahko občasno
umaknemo ali prekinemo našo storitev za nedoločen čas, ne da bi vas o tem obvestili. Izrecno se
strinjate, da je vaša uporaba ali nezmožnost uporabe storitve na vašo izključno odgovornost. Vsi
izdelki in storitve, ki vam jih ponujamo preko naše spletne trgovine, so (razen, ko je to izrecno
navedeno) za vašo uporabo dostopne »kot so« in »kot so na voljo«, brez kakršnega koli
zastopstva, jamstev ali kakršnih koli pogojev, bodisi izrecno ali implicirano, vključno z vsemi
implicitnimi garancijami ali pogoji prodaje, tržno kakovostjo, primernostjo za določen namen,
trajnostjo, nazivom in pravico uporabe. Remigo, d.o.o., naši direktorji, uradniki, zaposleni,
podružnice, zastopniki, pogodbeni sodelavci, pripravniki, ponudniki storitev ali licencodajalci v
nobenem primeru ne odgovarjajo za kakršno koli škodo, izgubo, zahtevek ali kakršno koli
neposredno, posredno, naključno ali posledično škodo kakršne koli vrste, vključno z izgubo
dobička, izgubljenimi prihodki, izgubljenimi prihranki, izgubljenimi podatki, stroški nadomestitve ali
kakršno koli podobno škodo, ne glede na to, ali temelji na pogodbi, prekršku (vključno z
malomarnostjo), strogo odgovornostjo ali na kakšen drug način, ki izhaja iz vaše uporabe naših
izdelkov, storitve ali zaradi kakršnih koli drugih zahtevkov, ki so na kakršen koli način povezani z
vašo uporabo naših izdelkov ali storitev, vključno, vendar ne omejeno, z napakami ali opustitvijo
katere koli vsebine, kakršno koli izgubo ali škodo, ki je nastala kot posledica uporabe naših
izdelkov, storitev ali vsebine, ki je bila objavljena, posredovana ali kako drugače dostopna preko
naše storitve, tudi če je bila z naše strani posredovana možnost za to. Ker nekatere države ali
jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, je
v teh državah ali jurisdikcijah naša odgovornost omejena na največji možni obseg, ki ga dovoljuje
zakon.

14. IZKLJUČITEV IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Strinjate se, da v primeru kršitve teh Pogojev uporabe, pogojev uporabe tretjih oseb ali katerega
koli zakona ali pravic, nimate nobenih odškodninskih ali drugih pravic do podjetja Remigo, d.o.o.,
njegovih podružnic, partnerjev, direktorjev, pogodbenikov, licencodajalcev, ponudnikov storitev,
dobaviteljev, zaposlenih in praktikantov, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, nastalimi
tretjim osebam v času trajanja ali po kršitvi teh pravil.
NAŠA CELOTNA ODGOVORNOST ZA KATERE KOLI IN VSE ZAHTEVKE, KI IZHAJAJO IZ
OZIROMA V POVEZAVI S TEMI POGOJI UPORABE, JE OMEJENA NA DEJANSKI ZNESEK, KI
STE NAM GA PLAČALI V OKVIRU TEH POGOJEV UPORABE. NADALJE, NE MI NE NAŠI
ZAPOSLENI NISMO ODGOVORNI ZA KATERE KOLI NAKLJUČNE, POSLEDIČNE ALI
KAZNOVALNO ODŠKODNINSKE POŠKODBE OZIROMA ZA DRUGE ŠKODNE PRIMERE,
KOT SO IZGUBA DOBIČKA, PROMETA, PODATKOV, UPORABNOSTI IZDELKA ALI KATERE
KOLI POVEZANE OPREME, STROŠKE NADOMESTILA, NEUPORABE ALI ZA KRŠITVE
KATERE KOLI IZKAZANE ALI NAKAZANE GARANCIJE ALI POGOJEV, KRŠITVE POGODBE,
STRIKTNE ODGOVORNOSTI ALI KAKRŠNE KOLI DRUGE PRAVNE TEORIJE, POVEZANE Z
IZDELKOM. NE GARANTIRAMO ZADOVOLJIVE KVALITETE ALI PRIMERNOSTI ZA
SPECIFIČNE NAMENE, KI SE NANAŠAJO NA NAŠ IZDELEK. OBE STRANI SE STRINJATA
GLEDE TEH OMEJITEV ODGOVORNOSTI, PRI ČEMER V DOLOČENIH DRŽAVAH NI
DOVOLJENA IZKLJUČITEV ALI OMEJITEV ŠKOD, KI BI NASTALE NAKLJUČNO,
POSLEDIČNO ALI KAKO DRUGAČE OZIROMA NI DOVOLJENA ČASOVNA OMEJITEV
GARANCIJ, TAKO DA ZGORNJE IZKLJUČITVE TER OMEJITVE LAHKO ZA KONKRETNE
PRIMERE NE VELJAJO OZIROMA NE VELJAJO V CELOTI.

15. INTELEKTUALNA LASTNINA

Strinjate se, da si podjetje Remigo, d.o.o. lasti pravice, lastninske pravice in deleže nad vso
intelektualno lastnino in druge lastniške pravice nad našimi izdelki. Prepovedano vam je, prav
tako pa morate to preprečiti tudi tretjimi osebam, odstranjevati, prekrivati ali spreminjati katerega
koli izmed naših patentov, avtorskih pravic ali blagovnih znamk ali jih povezovati z drugačnimi
prikazovanji,  pakiranji ali povezanimi materiali. Nad izdelki, ki vam jih ponujamo, si pridržujemo
vse pravice, razen tistih, ki so specifično opredeljene v teh Pogojih uporabe. REMIGO je
registrirana blagovna znamka v lasti podjetja Remigo, d.o.o. in predstavlja njeno pomembno
lastnino. Vsaka nepravilna uporaba izdelkov REMIGO ali nepooblaščena uporaba naše blagovne
znamke v komercialne namene, ne glede na kanal in medije, bo obravnavana kot resna kršitev,
za katero bomo uveljavljali svoje pravice. Nič v teh Pogojih uporabe ne zahteva prenosa katere

koli intelektualne pravice, ki ostanejo v celoti v podjetju Remigo, d.o.o. Prepovedano je uporabljati
ali kako drugače uvažati ali izvažati naše izdelke, razen če to dovoljuje zakonodaja držav, v kateri
so bili pridobljeni. Zlasti, vendar brez omejitev, izdelkov ni dovoljeno uvažati in izvažati v nasprotju
z izvozno zakonodajo, vključno, v kolikor se nanaša, na uvoz in izvoz v katere koli države, ki imajo
embargo z ZDA oziroma je na posebnem seznamu ministrstva za finance ZDA. Izjavljate, da se
ne nahajate v kateri koli izmed teh držav oziroma niste na katerem koli seznamu, kjer bi bilo
pridobivanje ali zagotavljanje naših izdelkov v nasprotju z veljavno zakonodajo. Prav tako se
strinjate, da naših izdelkov ne boste uporabljali oziroma z njimi omogočili uporabo za kakršne koli
namene, ki jih prepovoduje veljavna zakonodaja oziroma jih ne boste uvažali ali izvažali z
vedenjem, da bi se kateri koli izdelek ali njegov del lahko uporabil pri načrtovanju, razvoju ali
uporabi kemičnih, bioloških, jedrskih ali balističnih orožij. Zakonodaja in predpisi se pogosto
spreminjajo. Vaša odgovornost je, da poznate veljavno zakonodajo, ki se nanaša na uvozne in
izvozne postopke v državi destinacije naših izdelkov. S strinjanjem s temi Pogoji uporabe nas
branite in varujete pred kakršno koli odgovornostjo (vključno z odvetniškimi stroški), ki bi nastala
zaradi vašega neizpolnjevanja pogojev v tem odstavku.

16. IZVRŠLJIVOST

V primeru, da je za katero koli določbo teh Pogojev uporabe ugotovljeno, da je nezakonita, nična
ali neizvršljiva, je takšna določba kljub temu izvršljiva v največji možni meri, ki jo dovoljuje
veljavna zakonodaja, pri čemer se neizvršljiv del šteje za ločen od teh pogojev in ne vpliva na
veljavnost in izvršljivost drugih preostalih določb.

17. PREKINITEV

Dolžnosti in obveznosti vseh strank, ki so nastale pred datumom prekinitve, se ohranijo kljub
prekinitvi za vse namene. Ti Pogoji uporabe so veljavni, razen in dokler jih ne prekinemo bodisi mi
bodisi vi. Te Pogoje uporabe lahko prekinete kadar koli na način, da nas obvestite, da ne želite
več uporabljati naše storitve oziroma ko prenehate uporabljati našo spletno trgovino. V kolikor po
lastni presoji ugotovimo, da na kakršen koli način ne upoštevate teh Pogojev uporabe, lahko
enostransko in brez obvestila prekinemo ta dogovor, pri čemer boste ostali odgovorni za vse
obveznosti do takrat, vključno z dnevom prekinitve in/ali vam bo onemogočen dostop do naših
storitev (ali katerega koli njihovega dela).

18. CELOTNI SPORAZUM

V Primeru, da ne uspemo uveljaviti katere koli pravice ali določbe teh Pogojev uporabe, to ne
vzpostavlja naše odpovedi do te pravice ali določbe. Ti Pogoji uporabe ali katere koli politike

oziroma operativna pravila, ki jih objavimo v tej spletni trgovini oziroma veljajo za našo storitev,
vzpostavljajo celotni sporazum med vami in nami in upravljajo vašo uporabo naših storitev ter
nadomeščajo vse predhodne sporazume, komunikacijo ali predloge, bodisi ustne ali pisne, med
vami in nami (vključno, a ne izključno, s katerimi koli prejšnjimi verzijami ter Pogojev uporabe).
Kakršne koli dvoumnosti pri razlagi teh pogojev se ne smejo uporabljati proti njihovemu
pripravljalcu.

19. ZAKONODAJALEC

Ti Pogoji uporabe in vsi drugi ločeni sporazumi, s katerimi vam zagotavljamo naše storitve, se
urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Republike Slovenije.

20. SPREMEMBE POGOJEV UPORABE

Najnovejšo verzijo Pogojev uporabe si lahko kadar koli pogledate na tej spletni strani.
Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli osvežimo, spremenimo ali zamenjamo kateri
koli del teh Pogojev uporabe in jih objavimo v tej spletni trgovini. Odgovornost, da občasno
preveri Pogoje uporabe na tej spletni strani, je na strani uporabnika. Nadaljevanje uporabe naše
spletne trgovine in naših storitev po tem, ko smo spremenili te Pogoje uporabe, predstavlja s
strani uporabnika strinjanje z vsemi spremembami. 

21. KONTAKTNE INFORMACIJE

Vprašanja glede teh Pogojev uporabe naj bodo naslovljena na naš elektronski naslov:
info(at)remigo.eu
 
Osveženo: 28. februar 2021, 00:00